Incomparable H

海外暮らし あしかけ22年

エイプリル・フール

4月となりました。でも、ちょっと今日は肌寒いです。

http://www.dailymotion.com/video/xpsy73_2012-03-24-yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-videonews_news
このヴィデオでの宮台氏のコメントは、なかなかよかったです。